Local:       UTC:

Communications - Santa Rita Airport

ICAO: SA06

LCL: SSR

AR Flag

SA06 Airport Communications

A/G: MF LLOYDMINSTER RDO 122.2
RCO: EDMONTON RDO 126.7
RDO: 122.2
UNIC: ATF/UNICOM 122.8
A/G: PACIFIC RDO 126.7
RCO: PENTICTON RDO 119.6
RCO: WHITEHORSE RDO 126.7
RDO: ARPT RDO 122.1
UNIC: ATF/UNICOM 122.8
A/D: LONDON RDO 126.7
UNIC: ATF/UNICOM 122.8
UNIC: ATF/UNICOM 123
MF: Peace River Radio 118.1
RCO: EDMONTON RDO 123.55
RCO: TIMMINS RDO 122.5
RCO: QUEBEC RDO 122
UNIC: ATF/UNICOM 122.8
MF: Mirabel Radio 119.1
UNIC: ATF/UNICOM 122.8
RCO: QUEBEC RDO 122.2
RDO: MF QUEBEC RDO 122.2
MF: Gatineau Radio, 0630-2115 local 122.3
RADIO: Gatineau Radio 122.3
RCO: Quebec Radio 126.7
RCO: QUEBEC RDO 123.55
UNIC: ATF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
UNIC: UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
UNIC: CTAF/UNICOM 123
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
RDO: TERRE HAUTE RDO 123.65
UNIC: CTAF/UNICOM 123
CTAF: 122.7
RCO: Arctic Radio (FISE) 123.275
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
RDO: RENO RDO 122.3
RDO: ANNISTON RDO 117.3
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 123
RDO: GRAND FORKS RDO 122.65
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
RDO: RENO RDO 122.5
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
RDO: ARPT RDO 122.1
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 123.05
UNIC: CTAF/UNICOM 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 123
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 123
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 123
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 123
RDO: BRIDGEPORT RDO 110.85
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
CTAF: 122.9
A/G: MF HIGH LEVEL RDO 123.25
FSS: RDO 123.25
RCO: EDMONTON RDO 126.7
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
RDO: LANSING RDO 111.2
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 123
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: ATF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
FSS: DE RIDDER RDO 122.2
UNIC: UNICOM 122.8
FSS: DE RIDDER RDO 122.2
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
UNIC: ATF/UNICOM 123
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 123
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
FSS: PRESCOTT RDO 122.45
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
RCO: Quebec Radio 123.15
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 123
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 123.075
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.725
UNIC: CTAF/UNICOM 123
RDO: MILLVILLE RDO 109.6
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
MF: Prince Albert Radio, 5nm below 4400ASL 122.3
RADIO: Prince Albert Radio 122.3
RCO: Winnipeg Radio 123.475
CTAF: 122.9
CTAF: 122.7
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 123
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
RDO: ARPT RDO 122.1
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
RDO: HALIFAX RDO 126.7
UNIC: ATF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
RDO: MILLVILLE RDO 115.2
UNIC: CTAF/UNICOM 123
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 123
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 123.05
CTAF/UNICOM: 122.8
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
FSS: RDO 122.3
RCO: EDMONTON RDO 123.275
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
RDO: BRIDGEPORT RDO 121.725
UNIC: CTAF/UNICOM 123
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
RDO: KANKAKEE RDO 122.5
UNIC: CTAF/UNICOM 123
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.725
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 123
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
RDO: ST LOUIS RDO 109
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.85
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 123.07
RCO: WINNIPEG RDO 122.2
RDO: MF THUNDER BAY RDO 122.2
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
RDO: MILLVILLE RDO 115.2
UNIC: CTAF/UNICOM 123.05
UNIC: CTAF/UNICOM 123
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
CTAF: 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF 122.9
FSS: RANCHO RDO 122.4
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 122.8
FSS: DE RIDDER RDO 122.2
CTAF: 122.9
UNIC: ATF/UNICOM 123.5
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.975
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
CTAF: 122.8
CTAF: 122.7
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
RCO: DENVER RDO 122.3
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 123.05
CTAF: 122.9
UNIC: UNICOM 122.7
UNIC: ATF/UNICOM 123
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
CTAF: 122.9
A/G: RUPERT RDO 122.5
RCO: TERRACE RDO 122.5
RDO: PACIFIC RDO 126.7
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 123
UNIC: CTAF/UNICOM 123
RDO: GAINESVILLE RDO 122.25
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.725
UNIC: CTAF/UNICOM 123.05
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 123
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
UNIC: ATF/UNICOM 123.2
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
ATF: WILLIAMS LAKE RDO 126.7
RCO: PACIFIC RDO 126.7
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
RDO: CLEVELAND RDO 112.7
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
FSS: ELKINS RDO 112.3
UNIC: CTAF/UNICOM 123
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
RDO: PACIFIC RDO 126.7
CTAF: 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 123.05
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
A/G: AFLD RDO 122.1
ATF: CTAF MF 122.1
RCO: QUEBEC RDO 126.7
CTAF: 122.9
UNIC: UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
RDO: RANCHO RDO 122.4
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
UNIC: CTAF/UNICOM 123
CTAF: 122.9
RCO: EDMONTON RDO 123.45
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 123.05
UNIC: CTAF/UNICOM 123
UNIC: UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
UNIC: CTAF/UNICOM 122.975
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
FSS: DE RIDDER RDO 122.2
RCO: Pacific Radio (FISE) 123.375
UNIC: CTAF/UNICOM 123
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
MF: Timmins Radio 122.3
RCO: LONDON RDO 123.475
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
RDO: LEESBURG RDO 117.6
UNIC: CTAF/UNICOM 123
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
RDO: 123.55
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
RDO: MILLVILLE RDO 111.4
UNIC: CTAF/UNICOM 123
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
A/G: MF WINNIPEG RDO 122.2
RCO: WINNIPEG RDO 122.2
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
RDO: LANSING RDO 112.1
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
A/G: MF RED DEER RDO 118.5
FSS: RDO 118.5
RCO: EDMONTON RDO 122.5
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.725
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
RDO: LONDON RDO 126.7
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
RDO: BANGOR RDO 122.3
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 123.05
RCO: WHITEHORSE RDO 126.7
RDO: ARPT RDO 122.1
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
RDO: GREEN BAY RDO 113.4
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 123
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
UNIC: CTAF/UNICOM 122.9
CTAF: 122.9
RDO: CLEVELAND RDO 114.4
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
FSS: RDO 122.2
RCO: WINNIPEG RDO 126.7
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
RDO: TERRE HAUTE RDO 123.65
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
FSS: ELKINS RDO 122.1
UNIC: UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
GCO: MACON RDO 121.725
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
RCO: EDMONTON RDO 122.5
RDO: 121
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 123
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
RCO: HALIFAX RDO 122.5
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
CTAF: 122.8
FSS: ROBINSVILLE RDO 122.1
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
RDO: MC ALESTER RDO 115.2
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
CTAF: 122.9
UNIC: ATF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 123
UNIC: CTAF/UNICOM 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 123
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
FSS: MONTGOMERY CO RDO 121.725
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 123
CTAF: 122.9
A/G: MF REGINA RDO 118.6
RCO: EDMONTON RDO 122.5
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
RDO: GAINESVILLE RDO 122.45
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
RDO: WILLIAMSPORT RDO 113.2
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: ATF/UNICOM 122.7
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
RCO: WINNIPEG RDO 122.5
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
A/G: MF GRAND PRAIRIE RDO 118.1
FSS: RDO 118.1
RCO: EDMONTON RDO 122.5
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 123
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
CTAF: 122.9
A/G: MF EDMONTON RDO 122.2
RCO: EDMONTON RDO 122.2
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 123
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
RCO: EDMONTON RDO 123.375
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 123
UNIC: CTAF/UNICOM 122.725
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
RCO: HALIFAX RDO 126.7
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 123.05
RDO: CLEVELAND RDO 117.1
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
FSS: RDO 122
RCO: CHARLOTTETOWN RDO 122
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
RDO: DAYTON RDO 116.7
UNIC: CTAF/UNICOM 123.05
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
A/G: WILLIAMS LAKE RDO 122.2
RCO: WILLIAMS LAKE RDO 122.2
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
UNIC: CTAF/UNICOM 123
CTAF: 122.9
CTAF: 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 122.8
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 123
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
RCO: ARCTIC RDO 126.7
RDO: ARPT RDO 122.1
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 123.05
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
UNIC: CTAF/UNICOM 123.075
CTAF: 122.8
CTAF: 122.9
RCO: DENVER RDO 122.65
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
FSS: LANSING RDO 122.55
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 123
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 123.05
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
UNIC: ATF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.8
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
RCO: QUEBEC RDO 126.7
RDO: 122.2
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 123
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
RCO: WINNIPEG RDO 122.3
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 123
UNIC: UNICOM/CTAF 122.8
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
FSS: DE RIDDER RDO 122.45
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
RDO: TERRE HAUTE RDO 113.5
UNIC: CTAF/UNICOM 123.075
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
RCO: Quebec Radio - at Gatineau 126.7
UNICOM: Rockcliffe Unicom 123.5
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 123
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNICOM: Carp Unicom 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
UNIC: CTAF/UNICOM 122.725
UNIC: CTAF/UNICOM 123.05
FSS: DE RIDDER RDO 122.6
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: MF/UNICOM 123
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 123
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
MF: Rankin Radio, 5nm below 3100ASL 122.2
RCO: Artic Radio (FISE) 123.55
RDO: Rankin Radio 122.2
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
RCO: PACIFIC RDO 126.7
UNIC: ATF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 123
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 123
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
MF: rdo 125.5
RCO: LONDON RDO 123.475
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 123.075
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
UNIC: ATF/UNICOM 123.5
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
RDO: LANSING RDO 122.3
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
RDO: CLEVELAND RDO 117.1
UNIC: CTAF/UNICOM 123
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
UNIC: CTAF/UNICOM 122.7
UNIC: CTAF/UNICOM 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
UNIC: CTAF/UNICOM 122.8
CTAF: 122.9
CTAF: 122.9
TWR: 119.6
TWR: 126.2
TWR: Fort McMurray Tower 118.1
TWR: Langley Tower 119
TWR: 126.2
TWR: 120.1
TWR: Ottawa Tower 118.8
TWR: 126.2
TWR: 126.3
INFO: 123.3
TWR: BLANDING TWR 24.1
LWIS: Limited Weather Information System 122.95
TWR: 118.65
TWR: 124.7
TWR: 120.8
TWR: 126.2
TWR: 118.6
TWR: 118.1
TWR: 118.1
TWR: 118.4
CLD: CLNC DEL 135.3
CLD: CLNC DEL 120.6
CLD: CLNC DEL 125.6
CLD: CLEVELAND CLNC DEL 125.7
CLD: CLNC DEL 125.65
CLD: LITTLE ROCK CLNC DEL 121.6
CLD: CLNC DEL 118.9
CLD: CLNC DEL 118.625
CLD: CLNC DEL 125.65
CLD: CLNC DEL 120.1
CLD: CLNC DEL 125.55
CLD: CLNC DEL 125
CLD: CLNC DEL 118.25
CLD: KANSAS CITY CLNC DEL 121.3
CLD: PEORIA CLNC DEL 121.6
CLD: CLNC DEL 120.15
A/D: PHILADELPHIA APP/DEP 124.35
CLD: CLNC DEL 125.6
CLD: CLNC DEL 119.25
CLD: BRADLEY CLNC DEL 134.5
CLD: AKRON CANTON CLNC 119.25
CLD: CLNC DEL 119.45
CLD: LITTLE ROCK CLNC DEL 135.4
CLD: 119.95
A/D: PHILADELPHIA APP/DEP 118.35
CLD: CLNC DEL 119.8
GND: 121.7
GND: 121.8
GND: Fort McMurray Ground 121.9
RMP: APRON ADVSY 122.4
GND: Langley Ground 121.9
GND: 121.9
GND: 118.4
GND: Ottawa Ground 121.9
GND: 121.7
GND: 123.8
GND: 121.9
GND: 121.7
GND: 121.8
GND: 119.75
GND: 121.9
GND: 121.9
GND: 121.9
GND: 121.9
A/D: MONTGOMERY APP/DEP 121.2
A/D: PITTSBURGH APP/DEP 124.75
A/D: YOUNGSTOWN APP/DEP 133.95
A/D: FARGO APP/DEP 120.4
A/D: CHICAGO APP/DEP 133.1
A/D: ATLANTA APP/DEP 125.5
A/D: LONGVIEW APP/DEP 118.25
A/D: MONTGOMERY APP/DEP 121.2
A/D: MERIDAN APP/DEP 119.2
APP: 124.5
A/D: PROVIDENCE APP/DEP 125.75
A/D: TULSA APP/DEP 124
A/D: TOLEDO APP/DEP 134.35
A/D: SYRACUSE APP DEP 126.125
APP: ROCHESTER APP 119.55
MISC: ELMIRA APP 124.3
A/D: CAIRNS APP/DEP 133.45
A/D: CAIRNS APP/DEP 125.4
A/D: LAFAYETTE APP/DEP 121.1
A/D: POLK APP/DEP 132.05
A/D: ROANOKE APP/DEP 125.47
A/D: POTOMAC APP/DEP 126.75
A/D: CHICAGO APP/DEP 120.55
A/D: CAIRNS APP/DEP 121.1
A/D: MANSFIELD APP/DEP 124.2
A/D: NEW YORK APP/DEP 127.6
APP: CHARLESTON APP 124.1
A/D: GRAND RAPIDS APP/DEP 124.6
A/D: TOLEDO APP/DEP 126.1
A/D: VALDOSTA APP/DEP 119.525
A/D: MINNEAPOLIS APP/DEP 126.1
A/D: TOLEDO APP/DEP 120.8
A/D: JACKSONVILLE APP/DEP 125.75
A/D: MANSFIELD APP/DEP 124.2
A/D: CAIRNS APP/DEP 125.4
A/D: PHILY APP/DEP 127.35
A/D: ATLANTA APP/DEP 127.5
A/D: ATLANTA APP/DEP 127.5
A/D: MC GUIRE APP/DEP 124.15
A/D: MONTGOMERY APP/DEP 121.2
A/D: BANGOR APP/DEP 118.925
A/D: ALBANY APP/DEP 125
A/D: BRADLEY APP/DEP 119
A/D: BOSTON APP/DEP 124.1
A/D: CHAMPAIGN APP/DEP 121.35
A/D: CHICAGO APP/DEP 119.35
A/D: TOLEDO APP/DEP 126.1
A/D: CLEVELAND APP/DEP 126.35
A/D: AKRON CANTON APP/DEP 118.6
A/D: CLEVELAND APP/DEP 125.35
A/D: ST LOUIS APP/DEP 126.5
A/D: HULMAN APP/DEP 125.45
A/D: CAIRNS APP/DEP 133.75
A/D: OKE CITY APP/DEP 120.45
A/D: NEW ORLEANS APP/DEP 125.5
A/D: LITTLE ROCK APP/DEP 119.5
A/D: NASHVILLE APP/DEP 119.35
A/D: APP/DEP 124.6
A/D: NEW YORK APP/DEP 127.6
APP: ALLENTOWN APP DEP 119.65
A/D: APP/DEP 118.2
A/D: NORCAL APP/DEP 125.1
APP: ALTUS APP 125.1
A/D: MOBILE APP/DEP 118.5
A/D: PUEBLO APP/DEP 120.1
A/D: NEW YORK APP/DEP 132.75
A/D: MINNEAPOLIS APP/DEP 121.2
A/D: ALLENTOWN APP/DEP 119.65
A/D: SAN ANTONIO APP/DEP 118.05
A/D: ATLANTA APP/DEP 127.5
A/D: COLUMBIA APP/DEP 133.4
A/D: LEXINGTON APP/DEP 120.15
A/D: JACKSONVILLE APP/DEP 118.175
A/D: YOUNGSTOWN APP/DEP 133.95
A/D: AKRON CANTON APP/DEP 118.6
A/D: CHATTANOOGA APP/DEP 125.1
A/D: MEMPHIS APP/DEP 126.85
A/D: GREENSBORO APP/DEP 32.707
A/D: BANGOR APP/DEP 118.925
A/D: CLEVELAND APP/DEP 125.35
A/D: PITTSBURGH APP/DEP 124.75
A/D: SPRINGFIELD APP/DEP 124.95
A/D: EVANSVILLE APP/DEP 126.4
A/D: SAVANNAH APP/DEP 120.4
APP: AUGUSTA APP 126.8
APP: MEMPHIS APP 125.8
A/D: TRAVIS APP/DEP 126.6
A/D: PENSACOLA APP/DEP 124.85
A/D: MOBILE APP/DEP 118.5
A/D: POLK APP/DEP 132.05
A/D: POTOMAC APP DEP 119.85
A/D: PATUXENT APP/DEP 120.05
A/D: SPOKANE APP/DEP 124.9
APP: DOVER APP 132.425
A/D: GREER APP/DEP 120.6
A/D: GREER APP/DEP 119.4
A/D: GRAND RAPIDS APP/DEP 128.4
A/D: AKRON CANTON APP/DEP 125.5
A/D: NEW YORK APP/DEP 132.8
A/D: HUNTSVILLE APP/DEP 118.05
A/D: DETROIT APP/DEP 126.85
A/D: WICHITA APP/DEP 134.8
A/D: BRADLEY APP/DEP 119
A/D: BOSTON APP/DEP 125.05
A/D: SAGINAW APP/DEP 126.45
A/D: NEW YORK APP/DEP 34.375
A/D: CHICAGO APP/DEP 120.55
A/D: SAGINAW APP/DEP 120.95
A/D: SHREVEPORT APP/DEP 119.9
A/D: SHREVEPORT APP/DEP 119.9
A/D: LONGVIEW APP/DEP 128.75
A/D: MUSKEGON APP/DEP 119.8
A/D: AKRON CANTON APP/DEP 118.6
A/D: MANSFIELD APP/DEP 124.2
A/D: AKRON CANTON APP/DEP 125.5
A/D: ROCHESTER APP/DEP 119.55
A/D: MUSKEGON APP/DEP 119.8
A/D: KANSAS CITY APP/DEP 119
A/D: FARGO APP/DEP 120.4
A/D: HUNTINGTON APP/DEP 128.4
A/D: HULMAN APP/DEP 118.3
APP: DAYTON APP 134.45
A/D: ATLANTA APP/DEP 127.5
A/D: APP/DEP 124.2
A/D: ST LOUIS APP/DEP 124.2
A/D: NASHVILLE APP/DEP 128.45
A/D: APP/DEP 124.4
A/D: COLUMBUS APP/DEP 135.6
A/D: PEORIA APP/DEP 125.8
A/D: MC QUIRE APP/DEP 124.15
A/D: POLK APP/DEP 123.7
A/D: LAKE CHARLES APP/DEP 119.8
A/D: AUSTIN APP/DEP 119
A/D: CASCADE APP/DEP 124.3
A/D: ST LOUIS APP/DEP 124.2
A/D: SOUTH BEND APP/DEP 118.55
A/D: DENVER APP/DEP 134.85
A/D: GREEN BAY APP/DEP 119.4
A/D: DES MOINES APP/DEP 135.2
A/D: JACKSONVILLE APP/DEP 118.175
A/D: APP/DEP 119.2
A/D: ROCKFORD APP/DEP 121
A/D: NEW YORK APP/DEP 132.75
A/D: BEAUMONT APP/DEP 121.3
A/D: ATLANTA APP/DEP 121
A/D: NEW YORK APP/DEP 132.8
A/D: ATLANTA APP/DEP 119.6
A/D: SAGINAW APP/DEP 126.45
A/D: APP/DEP 121.15
A/D: ELLSWORTH APP/DEP 119.5
A/D: ATLANTA APP/DEP 119.8
A/D: APP/DEP 128.5
A/D: LANSING APP/DEP 118.65
A/D: SHREVEPORT APP/DEP 119.9
A/D: AKRON CANTON APP/DEP 125.5
A/D: COLUMBUS APP/DEP 120.2
APP: INDIANAPOLIS APP 121.1
A/D: MANSFIELD APP/DEP 124.2
A/D: VALDOSTA APP/DEP 119.525
A/D: JACKSONVILLE APP/DEP 127
A/D: LITTLE ROCK APP/DEP 135.4
A/D: NEW YORK APP/DEP 127.6
A/D: MOBILE APP/DEP 118.5
A/D: LAFAYETTE APP/DEP 128.7
A/D: APP/DEP 126.3
A/D: REGIONAL APP/DEP 135.975
A/D: CHARLESTON APP/DEP 135.8
A/D: AUSTIN APP/DEP 118.8
A/D: FLORENCE APP/DEP 135.25
CNTR: ATLANTA APP/DEP 127.5
A/D: ATLANTA APP/DEP 119.6
A/D: HOUSTON APP/DEP 134.45
A/D: JACKSONVILLE APP/DEP 127
A/D: MANSFIELD APP/DEP 124.2
A/D: MILWAUKEE APP/DEP 125.35
A/D: MANSFIELD APP/DEP 124.2
A/D: COLUMBUS APP/DEP 120.4
A/D: ALBANY APP/DEP 118.05
A/D: SHREVEPORT APP/DEP 118.6
A/D: TOLEDO APP/DEP 120.8
A/D: INDIANAPOLIS APP/DEP 124.65
A/D: MYRTLE BEACH APP/DEP 119.2
A/D: HUNTSVILLE APP/DEP 118.05
A/D: RAZORBACK APP/DEP 121
A/D: FARGO APP/DEP 120.4
A/D: AUSTIN APP/DEP 119
A/D: PENSACOLA APP/DEP 118.6
A/D: LAKE CHARLES APP/DEP 119.35
A/D: FAYETTEVILLE APP/DEP 127.8
A/D: GREENSBORO APP/DEP 118.5
A/D: MADISON APP/DEP 120.1
A/D: VOLK APP/DEP 135.25
A/D: APP/DEP 128.7
A/D: ATLANTA APP/DEP 119.8
A/D: BOSTON APP/DEP 125.7
A/D: SYRACUSE APP/DEP 126.125
A/D: GRAND RAPIDS APP/DEP 124.6
A/D: FLINT APP/DEP 118.8
A/D: YOUNGSTOWN APP/DEP 133.95
A/D: COLUMBUS APP DEP 119.15
A/D: COLUMBIA APP/DEP 124.15
A/D: CHARLESTON APP/DEP 30.692
A/D: VANCE APP/DEP 120.525
DEP: 119
DEP: Montreal Departure 132.85
DEP: 124.5
DEP: Ottawa Departures 128.175
DEP: HUNTINGTON DEP 119.75
DEP: ALTUS DEP 125.1
DEP: MEMPHIS DEP 124.15
DEP: DOVER DEP 32.3
DEP: DAYTON DEP 118
DEP: 123.7
DEP: 120.1
DEP: INDIANAPOLIS DEP 31.78
ATIS: 127.5
ATIS: 25.78
ATIS: 128.5
AWOS: 124.8
ATIS: ATIS (English) 450-476-3031 125.7
ATIS: ATIS (French) 450-476-3095 126.1
AWOS: 126.25
ATIS: 124.5
AWOS: 127.45
ATIS: 26
AWOS: AWOS 3 135.675
AWOS: AWOS 3 118.325
AWOS: AWOS 3 120
ATIS: 125.675
ATIS: English ATIS 121.15
ATIS: French ATIS 132.95
AWOS: AWOS 3 128.325
AWOS: AWOS 3 118.775
AWOS: AWOS 3 121.125
AWOS: AWOS 3 119.325
ASOS: MARIANNA ASOS 133.525
AWOS: AWOS 3 118.225
AWOS: 119.425
AWOS: AWOS 3 133.525
ATIS: 120.85
AWOS: AWOS 3 118.15
AWOS: AWOS 3 120.725
AWOS: AWOS 3 118.375
ATIS: 125
AWOS: AWOS 3 118.175
AWOS: AWOS 3 119.025
AWOS: AWOS 2 118.35
AWOS: AWOS 3 118.125
AWOS: AWOS 3 120.025
AWOS: AWOS 3 118.425
AWOS: 126.925
AWOS: AWOS 3 118.225
AWOS: AWOS 3 120.875
AWOS: AWOS 3 135.075
AWOS: AWOS 3 120.125
AWOS: AWOS 3 133.8
AWOS: AWOS 3 126.475
AWOS: AWOS 3 124.175
ASOS: AUGUSTA ASOS 132.75
AWOS: AWOS 3 124.174
AWOS: AWOS 3 120.175
AWOS: AWOS 3 125.775
AWOS: 124.575
AWOS: AWOS 3 119.575
ATIS: Atis French 128.3
ATIS: Atis English 134.6
AWOS: AWOS 3 118.625
AWOS: AWOS 3 124.825
ATIS: 124
AWOS: AWOS 3 124.175
ATIS: 134.5
AWOS: AWOS A 23.6
AWOS: AWOS 1 127.8
ATIS: 124.4
AWOS: AWOS 3 118.175
ATIS: 128.65
ATIS: 118.6
AWOS: AWOS 3 124.175
ATIS: 127
AWOS: AWOS 1 118.375
AWOS: AWOS 3 126.25
AWOS: AWOS 3 124.275
ATIS: 128.8
ATIS: 128.6
AWOS: AWOS 3 119.825
AWOS: AWOS 3 124.825
AWOS: AWOS 3 119.025
ATIS: 124.8
AWOS: AWOS 3 118.475
AWOS: AWOS 3 118.425
AWOS: AWOS 3 118.125
AWOS: 124.4
AWOS: AWOS 3 120
AWOS: 134.375
AWOS: AWOS 3 135.175
ATIS: 134.8
AWOS: AWOS 3 118.075
AWOS: 118.525
ATIS: 127.4
AWOS: AWOS 3 119.75
AWOS: AWOS 3 126.225
AWOS: AWOS 3 119.275
AWOS: 126.25
A/D: COLD LAKE TRML 124.5
ATF: 122.8
CNTR: EDMONTON CNTR 133.45
CNTR: MONTREAL CNTR 134.5
ATF: 123.2
OPS: 568
EMR: 122.675
VDF: 119.6
CNTR: EDMONTON CNTR 134.65
CNTR: MONTREAL CNTR 134.65
ARR: 28.94
ARR: 38.13
ARR: 119
OPS: WING OPS 23.01
PMSV: 34.46
CNTR: MONTREAL CNTR 125.1
CNTR: EDMONTON CNTR 135.7
A/G: MF 122.5
ATF: 122.5
CNTR: TORONTO CNTR 133.725
CNTR: MONTREAL CNTR 127.3
CNTR: MONTREAL CNTR 126.57
ARR: Montreal Arrival 124.65
ARR: Montreal Arrival 132.85
ARR: Montreal Arrival 268.3
RDR: VFR ADVSY 134.15
ATF: Gatineau Traffic 122.3
TML: Ottawa Terminal 127.7
VFR ADV: Ottawa Terminal 127.7
ATF: 123.2
MISC: 122.9
CNTR: HOUSTON CNTR 134.8
PAL: Edmonton Center 135.175
CNTR: MINNEAPOLIS CNTR 127.6
ATF: MANDATORY FREQ 122.1
MISC: 122.7
CNTR: MINNEAPOLIS CNTR 127.6
CNTR: MINNEAPOLIS CNTR 119.4
CNTR: JACKSONVILLE CNTR 126.75
A/G: TRAN SVCG 30.87
ARR: 124.5
OPS: WING OPS 34.02
PMSV: 34.46
CNTR: MEMPHIS CNTR 132.1
CNTR: MINNEAPOLIS CNTR 124.1
CNTR: BOSTON CNTR 123.75
CNTR: MINNEAPOLIS CNTR 125.1
CNTR: FORT WORTH CNTR 133.25
CNTR: EDMONTON CNTR 123.7
A/G: MF 120.1
APP: TORONTO TRML 133.4
CNTR: MEMPHIS CNTR 135.875
CNTR: MEMPHIS CNTR 125.85
CNTR: MEMPHIS CNTR 125.85
CNTR: MEMPHIS CNTR 125.85
CNTR: MEMPHIS CNTR 125.85
CNTR: MEMPHIS CNTR 132.5
CNTR: HOUSTON CNTR 133.5
CNTR: TORONTO CNTR 132.575
AWOS-3P: Phone: 360-379-1199 119.025
CNTR: MINNEAPOLIS CNTR 119.4
ARR: Ottawa Arrivals 135.15
CLNC DEL: Ottawa Clearance 119.4
TML: Ottawa Terminal 127.7
CNTR: INDIANAPOLIS CNTR 124.45
CNTR: HOUSTON CNTR 120.4
CNTR: JACKSONVILLE CNTR 120.2
CNTR: MINNEAPOLIS CNTR 119.4
CNTR: KANSAS CITY CNTR 120.2
ARR: Winnipag Control 133.9
DEP: Winnipeg Control 133.9
INFO: ATHABASKA AWYS 129.45
VDF: 122.3
CNTR: FORT WORTH CNTR 133.5
ATF: MANDATORY FREQ 122.1
CNTR: ALBUQUERQUE CNTR 127.85
CNTR: MEMPHIS CNTR 132.5
A/G: MF 122.3
CNTR: EDMONTON CNTR 133.275
CNTR: CHICAGO CNTR 118.4
CNTR: MINNEAPLOLI CNTR 128.5
ATF: 126.2
CNTR: FORT WORTH CNTR 128.1
CNTR: FORT WORTH CNTR 128.1
CNTR: KANSAS CITY CNTR 127.7
ATF: 126.3
CNTR: MEMPHIS CNTR 120.8
CNTR: KANSAS CITY CNTR 133.8
CNTR: OAKLAND CNTR 127.8
MISC: 122.8
CNTR: HOUSTON CNTR 133.5
FSS: GREAT FALLS 122.2
CNTR: SALT LAKE CITY CNTR 126.75
CNTR: KANSAS CITY CNTR 126.95
CNTR: DENVER CNTR 128.65
MISC: 122.9
CNTR: TORONTO CNTR 134.25
CNTR: VANCOUVER CNTR 128
CNTR: MEMPHIS CNTR 135.9
ATF: 123.2
CNTR: INDIANAPOLIS CNTR 121.325
CNTR: CLEVELAND CNTR 126.35
RCO: DEVILS LAKE 122.3
MISC: RANGE CON 47.05
CNTR: MINNEAPOLIS CNTR 124.2
A/D: ALBUQUERQUE CNTR 127.85
CNTR: ALBUQUERQUE CNTR 132.65
CNTR: FORT WORTH CNTR 127.45
CNTR: ALBUQUERQUE CNTR 132.65
CNTR: VANCOUVER CNTR 135.05
CNTR: FORT WORTH CNTR 127.45
CNTR: FORT WORTH CNTR 132.6
A/D: FORT WORTH CNTR 127.6
CNTR: CLEVELAND CNTR 124.4
CNTR: CLEVELAND CNTR 124.4
CNTR: KANSAS CITY CNTR 124.3
A/D: COMOX TERMINAL 123.7
A/G: MF 123
CNTR: KANSAS CITY CNTR 125.2
A/D: ALTUS 125.1
CNTR: KANSAS CITY CNTR 132.9
CNTR: MEMPHIS CNTR 125.85
ATF: 123.2
A/D: FORT WORTH CNTR 128.4
ATF: Burns Lake Traffic, 5nm below 5400ASL 122.7
PAL: Vancouver Control 123.875
PAL: Vancouver Control 132.525
CNTR: HOUSTON CNTR 134.6
A/D: FORT WORTH CNTR 126.45
CNTR: DENVER CNTR 132.7
A/D: TRML CON 124
CNTR: MONTREAL CNTR 135.025
CNTR: WINNIPEG CNTR 135.625
CNTR: SALT LAKE CITY CNTR 119.95
CNTR: EDMONTON CNTR 132.85
A/G: MF 124.7
AAS: VFR ADVSY 134.3
CNTR: BOSTON CNTR 120.25
ATF: MANDATORY FREQ 122.1
CNTR: MINNEAPOLIS CNTR 126.45
CNTR: ALBUQUERQUE CNTR 132.65
CNTR: FORT WORTH CNTR 133.5
CNTR: KANSAS CITY CNTR 128.8
A/G: MF 123
CNTR: MONCTON CNTR 123.9
CNTR: WINNIPEG CNTR 124
RDO: MF 122.2
VDF: VHF/DF 122.2
A/G: MF 121
CNTR: EDMONTON CNTR 132.75
A/D: KANSAS CITY CNTR 127.35
INFO: APN ADVSY 122.075
CNTR: MEMPHIS CNTR 135.875
CNTR: HOUSTON CNTR 134.6
APP: TRML 134.1
ARR: 128.1
OPS: MIL OPS 135.9
PMSV: 34.46
CNTR: MINNEAPOLIS CNTR 125.3
CNTR: HOUSTON CNTR 132.15
CNTR: SALT LAKE CITY CNTR 132.4
ARR: 120.1
CNTR: WINNIPEG 123.8
CNTR: MINNEAPOLIS CNTR 118.85
CNTR: LOS ANGELES CNTR 124.85
CNTR: JACKSONVILLE CNTR 135.325
CNTR: TORONTO CNTR 135.3
DEP: MEMPHIS CTR 126.85
A/G: MF 118.1
CNTR: WINNIPEG CNTR 132.125
CNTR: EDMONTON CNTR 134.5
CNTR: KANSAS CITY CNTR 134.9
CNTR: MINNEAPOLIS CNTR 124.2
A/D: WICHITA 125.5
A/D: MINNEAPOLIS CNTR 134.75
A/G: MF 122.1
CNTR: ATLANTA CNTR 133.8
CNTR: ATLANTA CNTR 133.8
CNTR: BOSTON CNTR 135.7
OPS: OUTCAST OPS 128.85
CNTR: CHICAGO CNTR 118.15
OPS: ARNG OPS 41.85
CNTR: CLEVELAND CNTR 120.4
CNTR: CLEVELAND CNTR 124.325
CNTR: MONCTON CNTR 118.6
CNTR: KANSAS CITY CNTR 135.575
CNTR: CHICAGO CNTR 118.15
CNTR: MEMPHIS CNTR 133.85
CNTR: MEMPHIS CNTR 120.075
CNTR: KANSAS CITY CNTR 127.8
A/D: FORT WORTH CNTR 123.925
OPS: ARNG OPS 118.05
FCC: FLT TRNG 123.5
A/D: GRAND FORKS 118.1
A/D: BAGOTVILLE TRML 127.2
ATF: 118.4
INFO: VFR ADVSY 123.4
CNTR: CHICAGO CNTR 132.5
CNTR: HOUSTON CNTR 126.625
CNTR: MONTREAL CNTR 125.1
CNTR: HOUSTON CNTR 134.8
A/G: MF 122.2
CNTR: MINNEAPOLIS CNTR 122.9
CNTR: FORT WORTH CNTR 127.45
A/D: WINNIPEG CNTR 135.325
ATF: 122.3
RDO: MF 122.3
ATF: 122.8
CNTR: EDMONTON CNTR 134.3
CNTR: CLEVELAND CNTR 124.325
CNTR: MINNEAPOLIS CNTR 124.2
ATF: Rockcliffe Traffic 123.5
ATF: Carp Traffic 122.8
TML: Ottawa Terminal 128.175
A/D: ALBUQUERQUE CNTR 128.2
CNTR: MONTREAL CNTR 128.22
UNIC: MEDEVAC 122.8
CNTR: FORT WORTH CNTR 133.5
CNTR: HOUSTON CNTR 120.4
PAL: Edmonton Control 134
VDF: VHF Direction Finding 122.2
CNTR: SEATTLE 123.95
CNTR: HOUSTON CNTR 125
CNTR: LOS ANGELES CNTR 124.2
CNTR: TORONTO CNTR 135.5
CNTR: SALT LAKE CITY CNTR 133.9
A/G: MF 123.5
CNTR: MONTREAL CNTR 132.55
CNTR: MINNEAPOLIS CNTR 124.2
CNTR: MINNEAPOLIS CNTR 118.525
CNTR: CLEVELAND CNTR 120.4
CNTR: INDIANAPOLIS CNTR 121.175
   

Traveling to Saladillo?

  • Virgin Atlantic

SA06 Airport Diagram


Do you have a better diagram of this Airport?
Please share it with us.

SA06 Airport Sectional

Flight Planning
at skyvector.com

SA06 Airport Flight Service Stations

Primary Alternate
FSS on Field: 
FSS Name (ID): 
Frequency: 
Toll Free Phone: 
   

SA06 Airport Nearby Radio Navigation Aids

Navigational Aid (NAVAID) distances from the airport are listed in Nautical Miles (NM).


© 1998-2017 AirportGuide.com. All rights reserved.
AirportGuide.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
NOT to be used as an official source for flight planning, navigation, or use in flight.
eXTReMe Tracker